Spodaj si lahko preberete predstavitve izbirnih predmetov.

Obvezni :

Retorika

Sodobna priprava prehrane in Načini prehranjevanja

Organizmi v naravi in umetnem okolju

Računalništvo 7. – 9. r

Robotika v tehniki 8. r

Elektrotehnika 9. r

Astronomija (daljnogledi in planeti

Poskusi v kemiji

Vezenje v osnovni šoli

Obdelava gradiv

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Okoljska vzgoja

Šport za sprostitev in šport za zdravje

Vezenje in likovno snovanje

Neobvezni:

Šahovske osnove

Šport

Računalništvo 4. r in 5. r

Filozofija za otroke

Nemščina