(02) 80 51 680 info@2os-slb.si

VOZNI RED AVTOBUSOV

VOZNI RED POGODBENIH AVTOBUSOV od 1. 9. 2021

  Pogodbena relacija Štev. km Odhod z začetne postaje Prevoznik
1. Ritoznoj – Šentovec – Devina – Slov. Bistrica 7,2 6:50 Arriva Štajerska Maribor
2. Slov. Bistrica – Devina – Šentovec –Ritoznoj 7,2 14:20
3. Videž vas – Cigonca – Viadukt – Sl. Bistrica 4,7 6:55
4. Sl. Bistrica –  Cigonca – Videž vas 4,7 14:10
5. Prepuž – Preloge – Vrhole –Gladomes (Fedran) – Sl. Bistrica 20,2 6:40
6. Sl. Bistrica – Gladomes Fedran – Vrhole – Preloge – Prepuž 20,2 14:00
7. Zg. Gladomes  – avtobusna p.  Vinarje – Slov. Bistrica 8,2 7:05
8. Slov. Bistrica  – postaja Vinarje   –Zg. Gladomes 8,2 14:20
9. Kostanjevec – Sp. Visole (transformator)-Impol-Slov. Bistrica 8 6:30
10. Slov. Bistrica-Impol – Sp. Visole (transformator)-Kostanjevec 8 14:20
11. Nova gora – Kovača vas-Slov. Bistrica 11 6:30

Ratin d.o.o.,

Šmartno na Pohorju

12. Slov. Bistrica  – Kovača vas – Nova Gora 11 14:05
13. Kovača vas – Slov. Bistrica 3 7:10
14. Slov. Bistrica – Kovača vas 3 14:30
15. Devina 42 – Sp. Nova vas – Sl. Bistrica 4 6:55
16. Slov. Bistrica – Sp. Nova vas – Devina42
4 14:40
17. Vrhole -Vinarje – Zg. Ložnica 8,5 7:00 Marjan Pučnik s.p. Slov. Konjice
18. Zg. Ložnica – Vinarje – Vrhole 8,5 14:10

 

Dostopnost