(02) 80 51 680 info@2os-slb.si

Če želite prispevati, lahko prispevate občasno ali periodično. Za periodičen prispevek starši izpolnijo pristopno izjavo, v kateri navedejo, kolikšen znesek želijo prispevati (5,00 € ali več) in jo v kuverti vrnejo v blagajno, pristopno izjavo pa lahko pošljejo po elektronski pošti v računovodstvo.

Pristopna izjava je na voljo tukaj.

V primeru občasnega prispevka starši nakažejo sredstva neposredno na transakcijski račun

Šolskega sklada Mavrična zakladnica brez izpolnjevanja pristopne izjave. Lahko pa nakažejo sredstva tudi s

pomočjo QR kode:

 

Ime sklada je: »Šolski sklad Mavrična zakladnica«

Sedež sklada je:  Šolska ulica 5, 2310 Slovenska Bistrica

Številka računa zavoda: SI56 0131 3600 0000 353, odprt pri UJP Slovenska Bistrica

Namen nakazila:  »Za Šolski sklad Mavrična zakladnica«

 

Pripravili smo tudi prošnjo za donatorstvo, ki je na voljo tukaj.

Dostopnost